Hmmm. "Forumkostnader betalas till största del av admins ur egen ficka. För att visa hur tråkigt det blir när forumet inte fungerar så låter vi det ligga nere under en period, detta för att poängtera hur viktig spons är för oss och för dom som uppskattar forumet och dess verksamhet. Mvh Rory och Janne.